?

Log in

No account? Create an account
twee dagen voor morgen [entries|friends|calendar]
gisteren

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[27 Jun 2005|04:09pm]
gisteren is niet langer relevant meer.
Geinteresseerden: zie & add myliarschair
13 shareds| share

OHJA [20 Jun 2005|09:31pm]


Anyone else?
4 shareds| share

Portret II: Een drummer in zijn natuurlijk habitat. [20 Jun 2005|09:14pm]


Jan de Gier, de drummer van E110 en een goede vriend.
8 shareds| share

Portret I: Rubenemomotherfucker [19 Jun 2005|01:43pm]
[ mood | creative ]Ruben bijt de spits af in mijn nieuwe project, een portretten reeks!
8 shareds| share

[19 Jun 2005|01:26pm]


Voor een vlieg is een toilet een wildwaterbaan.
11 shareds| share

[18 Jun 2005|12:37pm]


WantijpopCollapse )
41 shareds| share

[16 Jun 2005|01:37pm]


Officieel geslaagd, kom je ook wat drinken?Vanaf 2100 uur :)
51 shareds| share

[13 Jun 2005|07:30pm]
De komende week is Gisteren dood, ik leg het later uit, alvast mijn welgemeende excuses..
18 shareds| share

De verveling van een geslaagde. [06 Jun 2005|03:12pm]
In opdracht van Marcel.
"List your current six favorite songs, then pick six other people that have to do the same."

1. Radiohead - Idioteque (live)
2. Underoath - A Boy Brushed Red...Living Black And White
3. Kaiser Chiefs - Oh my god
4. Funeral for a Friend - 1045 Amsterdam Conversation
5. The Academy Is... - Hollywood Hills
6. Bright Eyes - Arc Of Time (Time Code)

Ik geef deze muzikale pen door aan:

perfectie || harlekijn || stabstabstab_
bart_brainless || moelanoe || weerklank

Oh en ik ben te lui om de polaroids van donderdag in
te scannen, maar het was gezellig.
Het eindexamenetentje was niet gezellig, het studenten
feestje waar ik daarna met Mark heen ging wel.
Het verjaardagsfeestje van Kienelien en Reinald was gezellig maar rokerig =)
10 shareds| share

[31 May 2005|06:21pm]
Stiekem stelde ik me voor hoe het zou gaan: de bus zou heftig remmen, de mensenmassa zou volgens de traagheidswet nog even doorgaan met richting Utrecht bewegen en ik zou even tegen haar aankomen.Het plotselinge remmen van de bus bracht uit mijn evenwicht en liet mij een stap zetten, ik schopte halfzacht tegen haar tekenkoffer aan.Gegeneerd door deze plotselinge gewaarwording murmelde ik iets wat voor sorry zou moeten doorgaan en met de beweging, die had moeten lijken op nonchalant mijn pony gladstrijken, stootte ik onbeholpen mijn koptelefoon mijn nek in.Dankjewel leken haar ogen te zeggen, maar haar mooie lippen zeiden:"Maakt niet uit..".Ik gleed met mijn hand mijn broekzak in om mijn walkman uit te zetten, want ik durfde mijn koptelefoon niet meer op te zetten, misschien zei ze nog wel wat?Daar waren we, Streekbussenstation Utrecht.In een vloeiende beweging stapte ik uit, zette ik mijn walkman weer aan en mijn koptelefoon weer op, koerszettende richting stad, totdat ik haar stem hoorde.Wacht even, riep ze.Ik keek om, ze vroeg of ik ook de stad in moest.Ik vertelde haar op een gecontroleerde toon dat ik eerst even een kop koffie ging drinken, alvorens mij richting school te begeven.Of ze mee mocht, zelfs als ik nu een tentamen had moeten maken was ik voor haar de stad in gegaan, natuurlijk antwoorde ik, misschien net iets te enthousiast.Onderweg vroeg ze hoe ik heette, Max loog ik voordat ik een stilte liet vallen.Aangekomen bij de Seven2Seven vroeg ik haar of ze ook Cappuccino wilde en besloot zelf toch maar een Espresso te nemen.Na gepraat te hebben over het doel van mijn reis, stond ze opeens op, zei dat ze moest gaan en liep de winkel uit.Ik wist nog steeds niet hoe ze heette.
68 shareds| share

[28 May 2005|04:50pm]


Damn you summer!

[Edit] Extra PictureCollapse )[/Edit]
26 shareds| share

[23 May 2005|09:09pm]
Succes geschiedschrijvers, succes neerlandici!

Foto's!Collapse )

[edit]Ik heb zo rond de 38 punten voor Nederlands, denk ik omdat ik niet goed kan inschatten hoe mijn samenvatting wordt beoordeeld.[/edit]
18 shareds| share

[23 May 2005|10:04am]
Hierbij wil ik alle eindexamenkandidaten veel succes wensen,
met name de scheikunde mensen van vanmiddag :)

[edit]Ik heb in het slechtste geval 58 van de 68 punten, wat met een standaardnomering een 8.7 oplevert.[/edit]
31 shareds| share

[21 May 2005|04:46pm]
[ mood | Polaroid! ]Ik liep over de rommelmarkt en wat kocht ik?
Twee nieuwe polaroidcams, voor tien euro!
En twee pakjes film, uit '98!

enlarge and resultCollapse )
44 shareds| share

[20 May 2005|01:55pm]


Gisteren was een mooie dag.Dat hoort, want het verleden moet
terugkijk waardig zijn.Maar waarom was het een fijne dag?
Gisteren was ik weer vroeg uit, dat is eigenlijk al niet meer
noemenswaardig met mijn facultatieve lessen :).Maar daarna kocht ik
cadeautjes voor mijn vandaag jarige vriendinnetje:
een Rockin' Park kaartje, Mer Du Noms en Battle Royal op DVD.
Toen ik thuis kwam, ging ik aan de slag met een pak brownie mix
omdat ik later die avond een interview had waarnaar ik
iets lekkers mee wilde brengen.

's Avond was ik bij Wouter op de koffie gevraagd voor een
interview voor de plaatselijke krant.Een interview over hoe
de gemeente mensen en vooral jongen, want die krijgen de
zwarte piet toegespeeld, weer warm kon krijgen voor gemeente
politiek.Om het interview wat kleur te geven, had hij zijn wat
rechtser georienteerde neef uitgenodigd en nam hij het interview
af in een soort discussie.Erg enerverend, erg gezellig :)

Vandaag ben ik lekker vrij, vanavond ga ik naar mijn werk
naar Kien om haar mijn cadeautjes te brengen :)
33 shareds| share

[18 May 2005|10:24pm]


Het begon als een dag zoals alle anderen.Behalve dan dat ik niet in de touringcar
zat, maar in een overvolle Arriva bus.En dat ik eindelijk weer bij stabstabstab_
in de bus zat en hem zijn verjaardagscadeau kon geven.Maar verder ging het gewoon verder.
Ik stond om ongever 0845 voor school, liep naar binnen en deed mijn discman in mijn kluisje.
Beneden op het trapje stond mijn scheikunde leraar mij aan te grijnzen.Lekker gestudeert gister,
meneer Bijna Nobelprijs Smorenburg, vroeg hij.Hij wist natuurlijk best dat ik gister heel
bewust had overgeslagen.Het volgende uur maakte ik in vijf minuten goed wat ik de week ervoor
bij mijn leraar filosofie had verpest door drie van de vier uur over te slaan, ik had geleerd.
Vervolgens raakte mijn dag in een stroom versnelling, nederlands stelde niets voor, profielwerkstuk
bespreking verviel en ik was vrij, want wachten op bio en natuurkunde twee leek nutteloos.
En toen lieve kijkbuiskinderen, was het vier uur later Kientijd!
Mijn Kien, mijn allesje, mijn vriendinnetje was er.Het was heerlijk.Onze avond was er een
als vanouds, we genoten van wat we liefde noemen.
21 shareds| share

Dagje Utrecht met Myrt :) [16 May 2005|01:50pm]
[ mood | cheerful ]Last Saturday Myrt (perfectie) and I traditionally
went shopping in Utrecht.
It was a nice sunny day, ate traditionally 'Broodje Mario"
and strawberries for lunch and made some polaroids!
Myrt bought a nice shirt at the Revenge and I a shirt
and a simple black polo!I also bought
a birthday present for Claudia and Myrta
gave me a present: A Clackje, how adorable!
Sat at the Stairways' terrace to kill the
last thirty minutes and went home alone!

Polaroids, shirt and clackjeCollapse )
22 shareds| share

[12 May 2005|09:04pm]


Laat het waar zijn!

Wel jammer dat My Chemical Romance niet op de flyer staat!
11 shareds| share

[03 May 2005|11:56am]
Om de verveling te doden heb ik nieuwe avatars gemaakt!
Net als carpoolaccident ja :)Nou ja, avatars gemaakt, ik het gecropped in PS :)
11 shareds| share

[02 May 2005|04:11pm]
Had a helluva weekend kids!


Friday, when Bas and I finished work we went to a party!
A Birthday party, Frank's!Had some good old fun at Huize de Vries!
Did a lot of chitchat with Remy and Tinus and around 0300
Bram and Koen went upstairs for some philosophy and after another
beer I joined them untill Bas wanted to go home!

Next day it was Queensday, I don't like the Monarchy,
singing the National Anthem at 0800 neither so I waked up around '11 :)

After Bas, his parents and Sylvia joined me we went to Schoonhoven,
where Drowned had a gig from 1500 until 1915, an awful lotta fun,
and all my friends from last night were there too again :)
And guess what?I bought a second-hand Polaroid 636 for five euro!
And he forced me to take all of his film too :)

Queensday Through PolaroidsCollapse )

That night we (Kien, Trudie, Tinus, Nick, Ottobert and I) went clubhopping,
in Schoonhoven cause we we're rejected at "De Feesttent"!
Too much fun for two days, so I fumbled it at 0330 so Kien and I went home..
Played Risk in the garden yesterday, conquered N-America & Australia, and won :)

What a helluva weekend kids :)
11 shareds| share

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]